ETK BİLGİLENDİRME & ONAY METNİ


İşbu bilgilendirme metni,
Veri Sorumlusu TANCA MAĞAZACILIK A.Ş. tarafından gönderilecek ticari elektronik iletiler hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında (“KVKK”) sizleri bilgilendirmek için hazırlanmıştır. 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması,pazarlama, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirket tarafından ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesi amacıyla, internet sitesinde yer alan formlar vasıtasıyla toplanan ve Kullanıcı’ya ait olan ve
● Kimlik Bilgileri (İsim, Soyisim)
● İletişim bilgileri (Telefon numarası, mail adresi)
Kullanıcının vereceği izin doğrultusunda KVKK’nın 5/1. maddesinde yer alan “açık rıza” hukuka uygunluk nedeni uyarınca işlenecek; ve aynı amaçlar ve hukuka uygunluk sebebi kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
Kullanıcı, her zaman iletişim tercihlerini değiştirebilecek ve hiçbir gerekçe göstermeksizin kendisine gönderilen ticari elektronik iletilerde belirtilen yöntemlerle ret bildiriminde bulunarak ticari elektronik ileti gönderimini durdurabilecektir.
Kullanıcılar, KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kullanıcı haklarının kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiye Aydınlatma Metni üzerinden ulaşılabilecektir.
_________________________________________________________________________________

Bu kapsamda TANCA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ tarafından doğrudan veya dolaylı olarak TANCA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ürün ve hizmet tanıtımlarına, promosyon ve kampanya bilgilendirmelerine ve buna benzer davet, tanıtım, etkinlik ve anket uygulamalarına ilişkin olarak tarafıma cep telefonu ve e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR